GOV.SI

Javno naročilo za oddajo naročila blaga po postopku naročila male vrednosti za nakup in dobavo civilne službene obleke

Nakup in dobava civilne službene obleke, ki zajema čevlje nizke in nogavice.

Več na portalu javnih naročil