GOV.SI

Javno naročilo za oddajo naročila blaga po postopku naročila male vrednosti za nabavo opreme tehničnega varovanja in ITK opreme za PP Logatec

Dobava in montaža videonadzorne opreme

Več na portalu javnih naročil