GOV.SI

Javno naročilo za oddajo naročila blaga po postopku naročila male vrednosti za nabavo balonskih svetil z agregati, št. 430-1190/2018

Nabava balonskih svetil z agregati.

Več na portalu javnih naročil