GOV.SI

Javno naročilo za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za nakup primarnega in sekundarnega centralnega računalnika

Nakup in dobava primarnega in sekundarnega centralnega računalnika, ki obsega tudi brezplačno vzdrževanje opreme v času garancijskega roka.

Več na portalu javnih naročil