GOV.SI

Javno naročilo za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za dobavo opreme za nadgradnjo omrežja ITPS

Dobava opreme za nadgradnjo omrežja ITSP

Več na portalu javnih naročil