GOV.SI

Javno naročilo za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za dobavo informacijske opreme za mejo