GOV.SI

Javno naročilo za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za dobavo in vzdrževanje žepnih termovizijskih naprav

Dobava in vzdrževanje žepnih termovizijskih naprav

Več na portalu javnih naročil