GOV.SI

Javno naročilo za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za dobavo in postavitev drogov za videonadzor na meji z Republiko Hrvaško

Nakup, dobava in postavitev drogov za videonadzor na meji z Republiko Hrvaško, vključno z ozemljitvijo, s postavitvijo temelja za različne vetrne cone, z višinskim sistemom in predložitvijo izvedbene dokumentacije.

Več na portalu javnih naročil