Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis za ukrep sofinanciranje čebelarske opreme

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nakupa čebelarske opreme, pripomočkov in naprav iz ukrepa Sofinanciranje čebelarske opreme v letu 2020, katerega glavni namen je posodobljenje zastarele čebelarske opreme, pripomočkov ali naprav in tehnologije s sofinanciranjem določene čebelarske opreme. Skupna višina nepovratnih sredstev, namenjena za izvajanje sklopa Tehnične pomoči čebelarjem in organizacijam čebelarjev, v letu 2020 znaša do 319.584 eurov.

Rok za oddajo vlog začne teči peti dan po objavi javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije s pričetkom ob 9. uri in traja do zaprtja javnega razpisa oziroma do 31.7. 2020.

Vlogo je potrebno poslati s priporočeno pošto na naslov: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana (velja poštni žig), ali vložiti v vložišču Agencije (v času uradnih ur sprejemne pisarne oz. vložišča).

Razpisna dokumentacija

Kontakt

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja v času uradnih ur, telefonska številka: 01/580-77-92. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov: aktrp(at)gov.si 

Iskalnik