Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis za ukrep sofinanciranje čebelarske opreme

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nakupa čebelarske opreme, pripomočkov in naprav iz ukrepa Sofinanciranje čebelarske opreme v letu 2020, katerega glavni namen je posodobljenje zastarele čebelarske opreme, pripomočkov ali naprav in tehnologije s sofinanciranjem določene čebelarske opreme. Skupna višina nepovratnih sredstev, namenjena za izvajanje sklopa Tehnične pomoči čebelarjem in organizacijam čebelarjev, v letu 2020 znaša do 319.584 eurov.

Rok za oddajo vlog začne teči peti dan po objavi javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije s pričetkom ob 9. uri in traja do zaprtja javnega razpisa oziroma do 31.7. 2020.

Vlogo je potrebno poslati s priporočeno pošto na naslov: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana (velja poštni žig), ali vložiti v vložišču Agencije (v času uradnih ur sprejemne pisarne oz. vložišča).

Razpisna dokumentacija

Kontakt

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja v času uradnih ur, telefonska številka: 01/580-77-92. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov: aktrp(at)gov.si