Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis za ukrep racionalizacija sezonske selitve panjev v letu 2020

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nakupa sredstev za prevoz čebel na pašo iz ukrepa Racionalizacija sezonske selitve panjev v letu 2020 in zagotovitev podpore naložbam v opremo za lajšanje sezonskih selitev panjev, s čimer se izboljšata prehranska potreba čebel in opraševanje rastlin.
Skupna višina nepovratnih sredstev, namenjena za izvajanje ukrepa Racionalizacija sezonske selitve panjev, v letu 2020 znaša do 30.000 eurov.

Rok za oddajo vlog začne teči peti dan po objavi javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije z začetkom ob 9. uri in traja do zaprtja javnega razpisa oziroma do 31. julija 2020.

Vlogo je treba poslati s priporočeno pošto na naslov: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana (velja poštni žig), ali vložiti v vložišču Agencije (v času uradnih ur sprejemne pisarne oz. vložišča).

Kontakt

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja v času uradnih ur, telefonska številka: 01/580-77-92. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov: aktrp(at)gov.si.