Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis za ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnost za delo v letu 2020

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega razpisa je finančna pomoč za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev, ki so organizirana kot kmetije, zaradi škodnega dogodka, ki prizadene nosilca ali člana kmetije

Razpisna dokumentacija

Obvestilo o zaprtju javnega razpisa

Kontakt

INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana

tel. 01/580 7792

ponedeljek, torek, četrtek od 9.00 do 15.00 ure

sreda 8.30 do 15.00 ure, petek od 8.30 do 14.00 ure

e-pošti na naslov aktrp@gov.si