Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis za ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2020

Predmet javnega razpisa je finančna pomoč za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev zaradi nepredvidljivega škodnega dogodka na kmetijskem gospodarstvu.

Razpisna dokumentacija

Kontakt

INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana,

tel. 01/580 7792

ponedeljek, torek, četrtek od 9.00 do 15.00 ure

sreda 8.30 do 15.00 ure

petek od 8.30 do 14.00 ure

e-naslov aktrp@gov.si

Iskalnik