Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnega centra za razvoj kadrov v lesni industriji za obdobje 2023 - 2024

Rok za prijavo je potekel.

Slovenija, kot ena izmed štirih najbolj gozdnatih evropskih držav (okoli 58 % ozemlja je poraščeno z gozdovi), razpolaga z zadostnimi količinami lesa za dolgoročen razvoj industrije, ki temelji na domači surovini. Z razpisom želimo zagotoviti kontinuiteto spodbujanja razvoja kompetenc v lesnopredelovalni panogi in sicer na vsebinskih področjih, ki so bila izpostavljena že v okviru preteklih razpisov, seveda z ustreznimi nadgradnjami glede na pretekle izkušnje. Prav tako želimo dodatno poudariti področja, ki izhajajo iz usmeritev vezanih na prehod v podnebno nevtralno gospodarstvo in krožno gospodarstvo. Tukaj ima les, glede na njegove ugodne okoljske značilnosti, velike možnosti za večji razvojni preboj, seveda pa je potrebno v podjetjih zagotoviti primerne kompetence iz relevantnih vsebinskih področij.

Namen javnega razpisa je:

  • doseganje višje usposobljenosti zaposlenih v podjetjih, ki delujejo na področju lesarstva;
  • doseganje večje konkurenčnosti podjetij na področju lesarstva;
  • podpirati izmenjavo znanja in dobrih praks med partnerji kompetenčnega centra.

 Cilji javnega razpisa so:

  • vzpostavitev in delovanje enega kompetenčnega centra za razvoj kadrov v lesarstvu;
  • 1.000 vključitev v programe usposabljanja;
  • vsaj 10 izboljšav poslovnih procesov vključenih podjetij; 
  • večja dodana vrednost v vključenih podjetjih;
  • pripraviti 1 program usposabljanja.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnega centra za razvoj kadrov v lesarstvu, ki bodo zviševala usposobljenost kadra, zaposlenega v panogi in konkurenčnost zaposlenih, podjetij in panoge.

Ciljna skupina so podjetja v partnerstvih, ki delujejo na področju lesarstva, njihovi zaposleni ter osebe, vključene v izobraževanje s področja lesarstva ter podjetja, ki strokovno delujejo na ciljnih vsebinskih področij projekta ter imajo ustrezna znanja in izkušnje, ki jih lahko prenesejo v lesarsko industrijo.

 Okvirna skupna višina sredstev je 600.000,00 evrov.

Razpisna dokumentacija

Vprašanja in odgovori

Kontakt

Dodatne informacije so na voljo na elektronskih naslovih:

zoran.bricman@gov.si

sebastijan.milovanovic-jarh@gov.si