Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis za sofinanciranje socialnovarstvenih programov za leto 2021 - JAVNI socialnovarstveni programi

Rok za prijavo je potekel.

Namen Javnega razpisa za sofinanciranje socialnovarstvenih programov za leto 2021 je sofinanciranje javnih in razvojnih socialnovarstvenih programov za leto 2021, ki jih izvajajo pravne osebe javnega ali zasebnega prava, ki imajo v ustanovitvenem aktu ali drugem temeljnem aktu določeno neprofitno delovanje, oziroma pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti, določene v javnem razpisu, ali je njihovo delovanje na področju prijavljenih vsebin določeno v okviru ustanovitvenega akta ali drugega temeljnega akta organizacije.

Javni razpis za sofinanciranje socialnovarstvenih programov za leto 2021

Razpisna dokumentacija

Datum objave v Uradnem listu je 27. 11. 2020, Uradni list št. 173/2020

ROK ZA ODDAJO PRIJAVE:

  • za JAVNE socialnovarstvene programe je 18. december 2020.

Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je zadnji dan roka za oddajo do 14. ure oddana v glavni pisarni Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana, ali če je zadnji dan roka oddana na pošto kot priporočena pošiljka. Prijave in dopolnitve prijave, ki bodo prispele ali bodo oddane po tem roku, bodo zavržene. 


ODPIRANJE PRIJAV: 

  • za JAVNE socialnovarstvene programe bo dne 21. decembra 2020. 

Odpiranje prijav ne bo javno.

Kontakt

Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobite ob ponedeljkih, sredah in petkih od 9.00 do 11.00 ure in od 13.00 do 15.00 ure na telefonskih številkah:

(01) 369 77 82 (Karmen Mitrovič)

(01) 369 78 27 (Teja Podgorelec)

(01) 369 76 42 (Špela Baričič)

Sklep o sofinanciranju javnih socialnovarstvenih programov