Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis za sofinanciranje programov za obvladovanje demence v letih 2021, 2022 in 2023

Rok za prijavo je potekel.

Namen Javnega razpisa za sofinanciranje programov za obvladovanje demence v letih 2021, 2022 in 2022 je sofinanciranje programov, ki so usklajeni s strateškimi dokumenti Svetovne zdravstvene organizacije in usmeritvami Ministrstva za zdravje na področju obvladovanja demence. Glavna cilja razpisa sta:
- širitev in nadgradnja programov za obvladovanje demence, ki dopolnjujejo storitve javnih služb,
- blaženje in preprečevanje neželenih posledic epidemije COVID-19 za osebe z demenco in njihove svojce.

Vloge z vso potrebno dokumentacijo pošljite, v zaprti ovojnici, na naslov: Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, označeni z oznako "Ne odpiraj - JRDemenca 2021". Na hrbtni strani mora biti napisan naslov prijavitelja. Rok za oddajo vlog je 29. 10. 2021 do 12. ure.

Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je prispela najkasneje do 12. ure dne 29. 10. 2021 v glavno pisarno Ministrstva za zdravje, Štefanova 5, Ljubljana.