Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis za sofinanciranje nakupa in postavitve naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije za obdobje 2019-2022

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega razpisa je dodelitev finančnih spodbud (nepovratnih sredstev) za sofinanciranje nakupa in vgradnje naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije, kar vključuje tudi nakup in vgradnjo tovrstnih naprav za namen samooskrbe z električno energijo ter hranilnikov energije (v nadaljevanju: operacija). Finančne spodbude se dodeljujejo kot državne pomoči in so namenjene nakupu in vgradnji naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije.

Prijavitelji in upravičenci

Prijavitelji po tem razpisu so gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki po Zakonu o gospodarskih družbah in zadruge po Zakonu o zadrugah. Prijavitelji, ki kandidirajo za državno pomoč, morajo izpolnjevati pogoje iz 12. člena Pravilnika o finančnih spodbudah za energetsko učinkovitost, daljinsko ogrevanje in rabo obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št. 17/14, 81/15). Prijavitelj postane upravičenec, ko je z njim podpisana pogodba o sofinanciranju.

Roki za prijavo

Vloge za prvo odpiranje morajo biti oddane najkasneje do 26. 4. 2019. Rok za oddajo vlog na drugo odpiranje je 26. 7. 2019. Rok za oddajo vlog na tretje odpiranje je 4. 10. 2019. Rok za oddajo vlog na četrto odpiranje je 28. 2. 2020. Rok za oddajo vlog na peto odpiranje je 26. 6. 2020. Rok za oddajo vlog na šesto odpiranje je 25. 9. 2020.

Vloge, ki bodo prispele za posamezno odpiranje, bodo obravnavane le v primeru, če razpisana sredstva ne bodo porabljena na predhodnih odpiranjih, o čemer bo ministrstvo objavilo posebno obvestilo o porabi sredstev. Po objavi obvestila o porabi sredstev, bodo naknadno poslane vloge zavržene kot prepozne ter vrnjene prijavitelju.

Seznam prejemnikov

Kontakt

Boris Vovčko
boris.vovcko@gov.si
(01) 478 80 00