Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2019, 2020 in 2021

Rok za prijavo je potekel.

Predmet sofinanciranja so operacije celovite energetske prenove stavb v (so)lasti in rabi občin.
»Celovita energetska prenova« je usklajena izvedba ukrepov učinkovite rabe energije na ovoju stavbe (npr. fasada, streha, tla) in na stavbnih tehničnih sistemih (npr. ogrevanje, prezračevanje, klimatizacija, priprava tople vode) na način, da se, kolikor je to tehnično mogoče, izkoristi ves ekonomsko upravičeni potencial za energetsko prenovo.

Prijavitelji in upravičenci

»Vlagatelj« po tem javnem razpisu je lahko občina. »Vlagatelj« postane »upravičenec« z dnem podpisa pogodbe o sofinanciranju.

Roki za prijavo

Prvi rok za oddajo vlog v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije je 10. 6. 2019, drugi rok je 16. 9. 2019 in skrajni rok je 18. 11. 2019. Če bodo sredstva porabljena pred potekom posameznih rokov, bo na spletni strani Portala Energetika in v Uradnem listu RS objavljeno posebno obvestilo o porabi sredstev.

Kontakt

Projektna pisarna MZI
mzi.pp-eps@gov.si