Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis za sofinanciranje programov in dejavnosti izobraževanja odraslih v letu 2024

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje splošno izobraževalnih programov izobraževanja v šolskem letu 2023/24 in dejavnosti v izobraževanju odraslih v letu 2024 na območju Republike Slovenije.

Dejavnosti v izobraževanju odraslih, ki bodo v letu 2024 sofinancirane, so:

1. Študijski krožki

Sofinancira se izvedba splošnih in bralnih študijskih krožkov (v nadaljevanju: študijski krožki), koordiniranih s strani Andragoškega centra Slovenije (v nadaljevanju: ACS), izvedenih od 1. 10. 2023 do 30. 9. 2024.

2. Programi medgeneracijskega sodelovanja in učenja univerz za tretje življenjsko obdobje

Sofinancira se izvedba programov medgeneracijskega sodelovanja in učenja univerz za tretje življenjsko obdobje, vključenih v mrežo Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje, izvedenih od 1. 10. 2023 do 30. 9. 2024.

3. Parada učenja – dan učečih se skupnosti (v nadaljevanju: Parada učenja)

Sofinancira se izvedba dejavnosti Parada učenja, celodnevnega dogodka na javnem mestu.

4. Koordinacija podizvajalcev in prireditev v Tednih vseživljenjskega učenja 2024 (v nadaljevanju: koordinacija TVU 2024)

Sofinancira se koordinacija TVU 2024, ki bo izvedena v skladu s terminskim načrtom TVU.

5. Nacionalno pomembne naloge v izobraževanju odraslih

Sofinancira se izvedba naslednjih nalog, izvedenih od 1. 1. 2024 do 15. 11. 2024:

  • organizacija strokovnih dogodkov oziroma srečanj,
  • mednarodno sodelovanje, ki prispeva k izpopolnjevanju znanja oziroma izmenjavi dobrih praks na področju neformalnega izobraževanja odraslih in dejavnosti v izobraževanju odraslih,
  • strokovno usposabljanje organizatorjev izobraževanja odraslih in izobraževalcev v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle,
  • novi programi na področju splošnega izobraževanja odraslih,
  • strokovno delovanje organizacije na področju izobraževanja odraslih na nacionalni ravni (sodelovanje na seminarjih in posvetih s področja izobraževanja odraslih, svetovanje članom organizacije, vključevanje strokovnjakov pri razreševanju strokovnih vprašanj, ustanavljanje delovnih skupin za izvedbo določenih nalog, redno obveščanje članov organizacije, druge aktivnosti v skladu z dejavnostmi organizacije).

Cilj javnega razpisa

Cilj javnega razpisa je povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje, s posebnim poudarkom na nižje izobraženih in drugih ranljivih skupinah.

Okvirna višina razpoložljivih sredstev

Okvirna višina razpoložljivih sredstev je 1.012.500,00 EUR. Končno število sofinanciranih programov in dejavnosti je odvisno od števila prijaviteljev, ki bodo izpolnjevali pogoje, opredeljene v tem javnem razpisu, in od prijavljenih programov ter dejavnosti, ki bodo dosegli ustrezno število točk.

Kontakt

Maja C. Accetto na telefonski številki 01/400 5386, vsak delovni dan od 10. do 11. ure.