Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje javne službe obveščanja in izobraževanje potrošnikov ter javne službe izvajanja primerjalnih ocenjevanj blaga in storitev

Rok za prijavo je potekel.

Predmet koncesije za SKLOP A je opravljanje javne službe obveščanja in izobraževanja potrošnikov ter za SKLOP B opravljanje javne službe izvajanja primerjalnih ocenjevanj blaga in storitev. Javni službi sta namenjeni potrošnikom.

SKLOP A
Koncesija za opravljanje javne službe obveščanja in izobraževanja potrošnikov obsega naslednje naloge:
– izvajanje aktivnosti obveščanja in izobraževanja potrošnikov z namenom večje varnosti potrošnikov, izbire, dostopnosti, kakovosti blaga in storitev,
– informiranje potrošnikov o uveljavljanju njihovih pravic.

SKLOP B
Koncesija za opravljanje javne službe izvajanja primerjalnih ocenjevanj blaga in storitev obsega naslednje naloge:
– primerjalno ocenjevanje blaga in storitev z uporabo metodologije za preizkušanje in ocenjevanje kakovosti izdelkov in storitev, ki zajema analizo posameznih značilnosti blaga in storitev, ki izdelke in storitve uvršča v razrede z različnimi ocenami,
– zagotavljanje informiranja potrošnikov o rezultatih primerjalnega testiranja blaga in storitev.

Informacije glede predmeta koncesije so dostopne v razpisni dokumentaciji.

Javni razpis je objavljen tudi v Uradnem listu Republike Slovenije št. 157/2022 z dne 16. 12. 2022.