Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis za podelitev koncesij za opravljanje javne službe na področjih čeljustne in zobne ortopedije, zobnih bolezni in endodontije, parodontologije ter dermatovenerologije

Rok za prijavo je potekel.

Ministrstvo za zdravje objavlja Javni razpis za podelitev koncesij za opravljanje javne službe na področjih čeljustne in zobne ortopedije v zobozdravstveni dejavnosti, zobnih bolezni in endodontije v zobozdravstveni dejavnosti, parodontologije v zobozdravstveni dejavnosti in dermatovenerologije v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti.

Morebitna vprašanja v zvezi z javnim pozivom lahko do zaključka tega javnega razpisa posredujete na naslov: gp.mz@gov.si, pri čemer se obvezno sklicujte na št. zadeve 0142-385/2021.

Ponudnik ponudbo odda skladno z zahtevami javnega razpisa in razpisne dokumentacije.

Ponudbo mora prijavitelj poslati v papirni obliki na naslov Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana. Kot pravočasne bodo upoštevanje vse ponudbe, ki bodo po pošti prispele na naslov Ministrstva za zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana najpozneje do vključno 6. 12. 2021. Pri čemer se kot pravočasne štejejo tudi ponudbe, ki bodo oddane na pošti s priporočeno pošiljko najpozneje do vključno 6. 12. 2021 do 24. ure.

Priloge