Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis za podelitev javnega pooblastila zbornici oziroma strokovnemu združenju s področja laboratorijske medicine

Rok za prijavo je potekel.

Ministrstvo za zdravje objavlja Javni razpis za podelitev javnega pooblastila zbornici oziroma strokovnemu združenju s področja laboratorijske medicine.

Morebitna vprašanja v zvezi z javnim pozivom lahko do zaključka tega javnega razpisa posredujete na naslov: gp.mz@gov.si, pri čemer se obvezno sklicujte na št. zadeve 014-1/2022.

Pisne vloge z vsemi zahtevami javnega razpisa in razpisne dokumentacije pošljite v zaprti ovojnici, na naslov: Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, označeni z oznako  »NE ODPIRAJ - za javni razpis za podelitev javnega pooblastila zbornici oziroma strokovnemu združenju za dejavnost laboratorijske medicine«.

Kot pravočasne bodo upoštevanje vse ponudbe, ki bodo po pošti prispele najpozneje do vključno 12. 3. 2022. Pri tem se kot pravočasne štejejo tudi ponudbe, ki bodo oddane na pošti s priporočeno pošiljko najpozneje do vključno 12. 3. 2022 do 23:59.