Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis za izbiro izvajalca za izvajanje neformalnega izobraževanja na področju čebelarstva za obdobje od 1. januarja 2023 do 31. decembra 2025

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega razpisa je izbira izvajalca za izvajanje neformalnega izobraževanja na področju čebelarstva za obdobje od 1. januarja 2023 do 31. decembra 2025. Za leto 2023 so zagotovljena sredstva v višini do 79.714,00 eurov, višina sredstev za leti 2024 in 2025 pa se določi naknadno.

Vložitev vloge na javni razpis poteka do vključno 21. 11. 2022, do 23.59 ure.

Podrobnejše informacije, pogoji in merila se nahajajo v javnem razpisu.
Kontaktna oseba je Andrej Šalika. Dodatne informacije o javnem razpisu so na voljo vsak delovni dan med 9. in 12. uro, po tel 01 478 9067.

Javni razpis in razpisna dokumentacija

Zakonodaja

Pravilnik o kadrovskih in tehničnih pogojih za izvajanje neformalnega izobraževanja na
področju čebelarstva ter vsebini in obliki neformalnih izobraževanj na področju čebelarstva za obdobje od 1. januarja 2023 do 31. decembra 2025