Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis za izbiro izvajalca usposabljanja in preizkusa znanja za neodvisne strokovnjake za izdelavo energetskih izkaznic za obdobje petih let

Rok za prijavo je potekel.

Predmet razpisa je izbor do dveh izvajalcev usposabljanja in preizkusa znanja za neodvisne strokovnjake za izdelavo energetskih izkaznic za obdobje petih let skladno z 345. členom Energetskega zakona (Ur. l. RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo). Izbran izvajalec bo na osnovi tega javnega razpisa dobil pooblastilo za izvajanje usposabljanja in preizkusa znanja za neodvisne strokovnjake za izdajanje energetskih izkaznic za obdobje petih let od dneva podpisa pogodbe.

Prijavitelji in upravičenci

Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe zasebnega ali javnega prava s sedežem ali podružnico v Republiki Sloveniji. Pogoji sodelovanja, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji, so navedeni v razpisni dokumentaciji.

Roki za prijavo

Popolna vloga in dokumenti, ki jih mora predlagatelj vloge predložiti v skladu z zahtevami in navodili iz razpisne dokumentacije, mora biti najpozneje do 1. 12. 2020 do 12. ure oddana na naslov:

Ministrstvo za infrastrukturo
Langusova 4
1535 Ljubljana

v zaprti ovojnici, pod oznako »Ne odpiraj – prijava za javni razpis za izbiro izvajalca usposabljanja in preizkusa znanja za neodvisne strokovnjake za izdajo energetskih izkaznic za obdobje petih let« ter polnim naslovom pošiljatelja na zadnji strani.

Kontakt

mag. Erik Potočar
erik.potocar@gov.si
01/478-7445