Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis za dodelitev štipendije za študij v Republiki Sloveniji za Slovence v zamejstvu in Slovence po svetu za študijsko leto 2023/2024

Rok za prijavo je potekel.

Javni sklad je objavil javni razpis za dodelitev štipendij za študij v Republiki Sloveniji za Slovence v zamejstvu in Slovence po svetu za študijsko leto 2023/2024. Rok prijave je do vključno 30.09.2023.

Predmet javnega razpisa je prva dodelitev štipendij Slovencem v zamejstvu in Slovencem po svetu za študij na višješolskem ali visokošolskem programu 1. ali 2. stopnje za pridobitev javnoveljavne stopnje izobrazbe v Republiki Sloveniji za študijsko leto 2023/2024 za vlagatelje, ki bodo v študijskem letu 2023/2024 vpisani v letnik na višješolskem študiju ali visokošolskem študiju 1. ali 2. stopnje.

Besedilo razpisa, prijavnica in več informacij na spodaj.

Kontakt

Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani sklada in na naslovu Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije, Dunajska 20, 1000
Ljubljana, v poslovnem času sklada.

Dodatne informacije so na voljo na e-poštnem naslovu ad-futura@sklad-kadri.si oziroma v poslovnem času
sklada v ponedeljek, torek, četrtek od 9.00 do 14.30 ure, ob sredah od 9.00 do 16.00 ure in ob petkih od
9.00 do 13.30 ure, pri Nives Prezelj, telefonska številka 01 434 15 66 ali osebno na naslovu sklada.

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije
Dunajska cesta 20, SI-1000 Ljubljana
tel.: +386 (0)1 434-10-81
faks: +386 (0)1 434-58-99
e- pošta: info@sklad-kadri.si
spletna stran sklada