Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis za dodelitev sredstev s področja komponente 16: Stanovanjska politika, investicija: Zagotavljanje javnih najemnih stanovanj

Rok za prijavo je potekel.

Ministrstvo za okolje in prostor objavlja javni razpis s katerim želimo spodbuditi investicije v pridobivanje javnih najemnih stanovanj na območju celotne Slovenije, s čimer bi prispevali k olajšanemu dostopu do primernega stanovanja.

Namen javnega razpisa je zagotavljanje javnih najemnih stanovanj:- z gradnjo stanovanj,- z odkupom stanovanj z namenom rabe kot javna najemna stanovanja 

Cilj javnega razpisa je okrepitev fonda javnih najemnih stanovanj na območju celotne države, s čimer bi zmanjšali primanjkljaj javnih najemnih stanovanj in skrajšali čakalne dobe upravičencev na dodelitev javnega najemnega stanovanja.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij za zagotavljanje javnih najemnih stanovanj z gradnjo ali odkupom (s prenovo stanovanj, ko bo to potrebno glede na ohranjenost stanovanja, energetsko učinkovitost ali funkcionalnost stanovanja). 

Upravičenci za pridobitev sredstev za financiranje gradnje ali odkupa javnih najemnih stanovanj so lokalne skupnosti, javni stanovanjski skladi, neprofitne stanovanjske organizacije ter druge organizacije, ustanovljene s ciljem zadovoljevanja potreb po javnih stanovanjih.

Predvidena višina sredstev je 60 milijonov evrov, obdobje upravičenosti stroškov je od 20.2.2020 do 30.6.2026, pri čemer pa morajo biti uporabna dovoljenja za pridobljena javna najemna stanovanja zagotovljena do 31. 12. 2025. Projekti bodo sofinancirani v višini 50% upravičenih stroškov projekta z nepovratnimi sredstvi Sklada za okrevanje in odpornost. 

Upravičeni stroški investicije bodo zajemali sledeče investicijske postavke:

I. GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INŠTALACIJSKA DELA:- Gradbena, obrtniška, strojna in elektro dela, vključno s stroški gradbišča ter zunanjo ureditev s komunalno infrastrukturo.
II. DRUGI STROŠKI

  • Nakup zemljišč,
  • Prostorsko načrtovanje in izvedba natečajev,
  • Izdelava projektne dokumentacije,
  • Investicijska dokumentacija,
  • Komunalni prispevek,
  • Stroški vodenja projekta, svetovalni inženiring, itd.,
  • Gradbeni nadzor, inženiring, super nadzor, itd.,
  • Stroški informiranja in komuniciranja,
  • Izvajanje ukrepa umetniškega deleža v javnih investicijskih projektih.

DDV, drugi davki, dajatve in takse niso upravičen strošek.

Popolne vloge, ki bodo na sedež MOP prispele v razpisanem roku, bodo razvrščene na podlagi meril za razvrščanje vlog, do porabe sredstev za investicijo.