Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis za 3. ukrep: Pomoč delovanju nepridobitnih združenj na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja za leto 2020

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje delovanja nepridobitnih združenj na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja, ki s svojim delovanjem prispevajo k razvoju in ohranjanju kmetijstva ali gozdarstva ter ohranjanju poseljenosti podeželja po namenih.

Kontakt

INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana

tel. 01/580 7792
ponedeljek, torek, četrtek od 9.00 do 15.00 ure
sreda 8.30 do 15.00 ure
petek od 8.30 do 14.00 ure.

e - naslov aktrp@gov.si

Iskalnik