Skoči do osrednje vsebine

Javni poziv zainteresiranim vlagateljem za vložitev vlog za pridobitev pooblastila za opravljanje presoje tveganj za naravo pred naselitvijo ali doselitvijo tujerodnih prosto živečih rastlin in živali v naravo ali gojitvijo tujerodnih prosto živečih žival

Rok za prijavo je potekel.