Skoči do osrednje vsebine

Javni poziv zainteresiranim evalvatorjem za izkaz interesa za evalvacijo projekta mednarodnega razvojnega sodelovanja

Rok za prijavo je potekel.

Informacija o rezultatih

Ministrstvo za zunanje zadeve pojasnjuje, da Zakon o mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči (Uradni list RS, št. 30/18) v 9. členu med izvajalce mednarodnega razvojnega sodelovanja našteva tudi samostojne podjetnike. Ministrstvo je zato v skladu s predmetno določbo na seznam možnih evalvatorjev uvrstilo tudi samostojne podjetnike, ki so se prijavili na javni poziv. Vse prejete prijave so bile tako uvrščene na seznam možnih evalvatorjev, ki ga bo ministrstvo posredovalo izbranima izvajalcema mednarodnih razvojnih projektov v obdobju od 2018 do 2020 v Podsaharski Afriki, da bosta po lastni presoji lahko izbrala evalvatorja iz seznama oziroma drugega evalvatorja po lastnem izboru, ki izpolnjuje pogoje.

Poziv

Ministrstvo za zunanje zadeve je v okviru Javnega razpisa za izvajanje mednarodnih razvojnih projektov v obdobju od 2018 do 2020 za projekte v Podsaharski Afriki zahtevalo, da izbrani izvajalci v okviru stroškov projekta načrtujejo neodvisno evalvacijo projekta s strani zunanjega evalvatorja. Izbor evalvatorja opravijo nevladne organizacije, ministrstvo pa se je takrat zavezalo, da jim bo posredovalo kontakte potencialnih evalvatorjev. Evalvacija se načrtuje v drugi polovici leta 2020. V razpisu je bilo navedeno, da mora biti evalvator pravni subjekt, ki ni povezan z izbranim prijaviteljem na omenjenem javnem razpisu in mora izkazati vsaj eno referenco s področja evalvacij projektov. Zunanji evalvator mora upoštevati standarde Odbora OECD za razvojno pomoč (10. 12. 2019 so bili sprejeti prenovljeni evalvacijski kriteriji), evalvacijsko politiko in evalvacijske smernice mednarodnega razvojnega sodelovanja Slovenije. Obvezna evalvacijska vprašanja bo ministrstvo posredovalo v začetku leta 2020.

Izbrana sta bila dva triletna projekta, in sicer:

  • Izobraževanje in ekonomsko opolnomočenje ranljivih skupin žensk v Ruandi", izvajalec Mirovni inštitut – inštitut za sodobne družbene in politične študije, načrtovana sredstva za evalvacijo so v višini do 4.000 EUR. Informacija o projektu.
  • Učinkovitejša raba virov za trajnostno preživetje v okrožju Karongi v Ruandi", izvajalec Slovenska karitas, načrtovana sredstva za evalvacijo so v višini do 9.440 EUR. Informacija o projektu.

Vse zainteresirane evalvatorje prosimo, da svoj interes za evalvacijo projekta mednarodnega razvojnega sodelovanja v Podsaharski Afriki izrazijo do 24. januarja 2020 s prijavo na obrazcu P-2 Prijava na razvoj.mzz@gov.si. Seznam evalvatorjev bo ministrstvo posredovalo nevladnima organizacijama, ki bosta po lastni presoji izbrala izvajalca evalvacije.