Skoči do osrednje vsebine

Javni poziv za uvrstitev na stalni seznam primernih kandidatov za predstavnike ustanovitelja v Svetu Zavoda za gozdove Slovenije

Rok za prijavo je potekel.

Strokovna komisija Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano javno poziva zainteresirane kandidate/-ke, da kandidirajo za uvrstitev na stalni seznam primernih kandidatov za imenovanje člana oziroma predstavnika Republike Slovenije v:

Zavod:

Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1001 Ljubljana

Organ :

Svet Zavoda

Rok za oddajo vloge je 15 dni od objave tega javnega poziva. Na podlagi 9. člena Sklepa o organizaciji in začetku dela Zavoda za gozdove Slovenije (Uradni list RS, št. 72/93, 3/94 – popr., 43/94, 15/98, 72/02, 112/06, 97/12, 20/13, 18/15 in 17/23; v nadaljevanju: Sklep) Svet Zavoda sestavlja 27 članov, od tega je 6 članov predstavnikov ustanovitelja. Predstavnike ustanovitelja imenuje Vlada Republike Slovenije na podlagi predhodnega izbirnega postopka, ki ga izvede strokovna komisija.

Kontakt

Maja Žbogar

maja.zbogar@gov.si

01-478-9012