Skoči do osrednje vsebine

Javni poziv za sofinanciranje vzdrževanja in obratovanja žičniških naprav za poletno sezono 2021

Rok za prijavo je potekel.

V javnem pozivu so opredeljeni upravičenci, način in višina sofinanciranje glede na vrsto žičniške naprave, obdobje oziroma sezona sofinanciranja, minimalno časovno obdobje veljavnosti dovoljenja za obratovanje v poletni sezoni in drugi pogoji za dodelitev sredstev, način dokazovanja izpolnjevanja pogojev, rok za podajo vloge in za predložitev zahtevka za izplačilo sredstev.

Finančna pomoč je namenjena delnemu pokrivanju stroškov vzdrževanja in obratovanja žičniških naprav za poletno sezono 2021.

Upravičenci

Do sofinanciranja je upravičen upravljavec žičniške naprave (v nadaljnjem besedilu: upravljavec) za žičniške naprave, ki javno obratujejo in omogočajo uporabo uporabnikom na pregleden in nediskriminatoren način.

Kontakt

Ministrstvo za infrastrukturo
gp.mzi@gov.si