Skoči do osrednje vsebine

Javni poziv za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij izbranih na razpisih sofinanciranih iz proračuna EU 2018

Predmet javnega poziva

Predmet javnega poziva je sofinanciranje finančnega prispevka za zagotavljanje lastne udeležbe za projekte tistih nevladnih organizacij (v nadaljnjem besedilu: NVO), ki so bili izbrani na razpisih, sofinanciranih iz proračuna Evropske unije. To so programi, ki jih razpisujejo: Generalni direktorati Evropske komisije, Agencije Evropske komisije, EU parlament - npr. Ustvarjalna Evropa, LIFE, Obzorje 2020, Evropsko teritorialno sodelovanje in drugi (v nadaljnjem besedilu: razpisi EU).

Ministrstvo bo sofinanciralo finančni prispevek za zagotavljanje lastne udeležbe za projekte, ki se izvajajo na dan objave javnega poziva in se zaključijo najkasneje do 31. 12. 2019.

EU programi, ki odstotka finančnega prispevka za zagotavljanje lastne udeležbe ne določajo, niso predmet sofinanciranja po tem javnem pozivu.

Besedilo javnega poziva

Ministrstvo za javno upravo je dne 15. 6. 2018 v Uradnem listu RS, št. 41/2018 objavilo Javni poziv (JP) za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij izbranih na razpisih sofinanciranih iz proračuna EU.

Javnemu pozivu so priloženi obrazci, ki morajo biti izpolnjeni v skladu z navodili na posameznem obrazcu in so sestavni del prijave:

-    Obrazec št. 1: Prijavni obrazec 
-    Obrazec št. 2: Povzetek vsebine projekta
-    Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev JP                               
-    Obrazec št. 4: Pooblastilo za pridobitev podatkov od  Finančne uprave Republike Slovenije
-    Obrazec št. 5: Označba prijave

-    Priloga št. 1: Vzorec pogodbe o sofinanciranju (ni potrebno priložiti k prijavi)

Rok za oddajo prijave na predmetni javni poziv je do vključno 23. julija 2018.

Prejemniki sredstev

  • Predlog liste projektov za sofinanciranje za Javni poziv za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij izbranih na razpisih sofinanciranih iz proračuna Evropske unije

    Seznami in evidence | Ministrstvo za javno upravo