Skoči do osrednje vsebine

JAVNI POZIV za sodelovanje mobilnih timov pri izvedbi množičnega testiranja prebivalstva in/ali presejalnega testiranja zaposlenih na prisotnost virusa SARS-CoV-2

Rok za prijavo je potekel.

Kontakt

Morebitna vprašanja v zvezi z javnim pozivom lahko do zaključka tega poziva posredujete na naslov: gp.mz@gov.si, pri čemer se obvezno sklicujte na št. zadeve 181-255/2020.

Prijavitelj prijavo odda samostojno na predpisanem obrazcu. Vloge se pošljejo na elektronski naslov gp.mz@gov.si s sklicem na številko 181 -255/2020, pri čemer morajo biti vse izjave in obrazci lastnoročno ali digitalno podpisani in pripeti k prijavi v pdf obliki. Upoštevane bodo vloge, ki bodo na javni poziv prispele najkasneje do ponedeljka, 14. 12. 2020, do 12. ure. Strokovna komisija lahko prijavitelja pozove k dopolnitvi vloge. Prijavitelj jo dopolni v roku 2 delovnih dni od prejema poziva. 

OPOMBA: Rok oddaje prijav je podaljšan do četrtka, 17. 12. 2020 do 13. ure.