GOV.SI

Javni poziv - izlov cipljev

Javni poziv za prijavo k udeležbi pri organiziranem ribolovu zimskih jat cipljev v portoroškem in strunjanskem ribolovnem rezervatu v ribolovni sezoni 2019/2020