GOV.SI

Javni poziv za predstavnike ustanovitelja v svetu zavoda CSD Zasavje

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti javno poziva zainteresirane kandidate, da kandidirajo za predstavnika ustanovitelja v svetu javnega zavoda, Centra za socialno delo Zasavje.

Javni poziv za predstavnika ustanovitelja v svetu CSD Zasavje

  • Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti