GOV.SI

Javni poziv za predstavnike ustanovitelja v organih javnih zavodov

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti javno poziva zainteresirane kandidate, da kandidirajo za predstavnika ustanovitelja v svetu javnega zavoda Varstveno delovnega centra SAŠA.

Vsebina javnega poziva

  • Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti