Skoči do osrednje vsebine

Javni poziv za izbor projektnih predlogov za uvrstitev na indikativni seznam naložb za sofinanciranje s sredstvi Sklada za modernizacijo v obdobju 2024-2030 (JP MS 2023)

Predmet in namen javnega poziva

Predmet javnega poziva je ovrednotenje in izbor projektnih predlogov za naložbe v modernizacijo energijskih sistemov in izboljšanje energetske učinkovitosti v Republiki Sloveniji, ki se bodo uvrstili na indikativni seznam naložb za sofinanciranje s sredstvi Sklada za modernizacijo v obdobju 2024-2030.

Namen javnega poziva je na podlagi prejetih projektnih predlogov izbrati tiste, ki v največji možni meri prispevajo k doseganju ciljev ETS direktive, ciljem iz sporočila Komisije z dne 11. decembra 2019 o evropskem zelenem dogovoru in Uredbe (EU) 2021/1119, dolgoročnim ciljem iz Pariškega sporazuma ter ciljem Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta Republike Slovenije (NEPN). Dodana vrednost projektnih predlogov k doseganju teh ciljev bo ocenjena na podlagi meril za izbor projektnih predlogov, opredeljenih v predmetnem pozivu.

Predlagatelji

Predlagatelji projektnih predlogov so lahko pravne osebe javnega ali zasebnega prava, vključno z neposrednimi in posrednimi proračunskimi uporabniki.

Rok za predložitev vlog

Rok za predložitev vlog je 15. september 2023. Rok za predložitev vlog je podaljšan na 30. september 2023.

Kontakt

Urad za spodbujanje zelenega prehoda 

gp.mope@gov.si in ms.mope@gov.si