Skoči do osrednje vsebine

Javni poziv za izbiro kandidatov za predstavnika ustanovitelja v upravnem odboru javnega raziskovalnega zavoda Inštitut za ekonomska raziskovanja

Rok za prijavo je potekel.

Na podlagi prvega in tretjega odstavka 10. člena Sklepa o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Inštitut za ekonomska raziskovanja (Uradni list RS, št. 114/22) Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije ter Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj vabita zainteresirane kandidatke in kandidate, da kandidirajo za predstavnico oz. predstavnika ustanovitelja v upravnem odboru javnega raziskovalnega zavoda Inštitut za ekonomska raziskovanja.

Javni poziv in priloge

Kontakt

Kandidatke oz. kandidati za predstavnico oz. predstavnika ustanovitelja, ki ga Vladi RS predlaga ministrstvo, pristojno za znanost (MVZI), pošljejo prijavo v zaprti ovojnici z označbo »Prijava za predstavnico oz. predstavnika ustanovitelja v upravnem odboru Inštituta za ekonomska raziskovanja« na naslov Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije, Masarykova ulica 16, 1000 Ljubljana, ali na elektronski naslov gp.mvzi@gov.siz naslovom zadeve »Prijava za predstavnico oz. predstavnika ustanovitelja v upravnem odboru Inštituta za ekonomska raziskovanja«.

Kandidatke oz. kandidati za predstavnico oz. predstavnika ustanovitelja, ki ga Vladi RS predlaga UMAR, pošljejo prijavo v zaprti ovojnici z označbo »Prijava za predstavnico oz. predstavnika ustanovitelja v upravnem odboru Inštituta za ekonomska raziskovanja« na naslov Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj, Gregorčičeva ulica 27, 1000 Ljubljana, ali na elektronski naslov gp.umar@gov.si z naslovom zadeve »Prijava za predstavnico oz. predstavnika ustanovitelja v upravnem odboru Inštituta za ekonomska raziskovanja«.

V nadaljnji izbirni postopek se uvrsti prijave, ki so pravočasne in formalno popolne. MVZI oziroma UMAR v primeru nepopolne prijave lahko pozoveta kandidatko oz. kandidata k dopolnitvi prijave.