Skoči do osrednje vsebine

Javni poziv višjim in okrožnim sodnicam oziroma sodnikom k vložitvi prijav za dodelitev ene sodnice ali sodnika na delo na Ministrstvo za pravosodje za vodenje Službe za nadzor organizacije poslovanja sodišč

Rok za prijavo je potekel.

Na podlagi drugega odstavka 71. člena Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 91/09, 33/11, 46/13, 63/13, 69/13 – popr., 95/14 – ZUPPJS15, 17/15, 23/17 – ZSSve in 36/19 – ZDT-1C) Ministrstvo za pravosodje objavlja

JAVNI POZIV 

višjim in okrožnim sodnicam oziroma sodnikom k vložitvi prijav za dodelitev ene sodnice ali sodnika na delo na Ministrstvo za pravosodje za vodenje Službe za nadzor organizacije poslovanja sodišč.

Predviden čas dodelitve je tri leta (od 1. 6. 2022 dalje). Sodnik se za čas dodelitve v celoti oprosti opravljanja sodniške službe.

Kandidati lahko oddajo prijave, ki vključujejo življenjepis z opisom njihove strokovne dejavnosti, v 15 dneh od objave poziva na spletni stani Ministrstva za pravosodje na naslov: Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana, oziroma na elektronski naslov: gp.mp@gov.si, s sklicem na številko 700-29/2022.

                                                                                                Ministrstvo za pravosodje

Kontakt

Alenka Štigl

+386 (0)1 369 5454