Skoči do osrednje vsebine

Javni poziv sodnicam in sodnikom k vložitvi prijav za dodelitev enega sodnika na delo na Ministrstvo za pravosodje

Rok za prijavo je potekel.

za sodelovanje pri strokovnem usklajevanju pripravljenih normativnih podlag za sistemske spremembe na področju organizacijske zakonodaje sodstva

Na podlagi drugega odstavka 71. člena Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 91/09, 33/11, 46/13, 63/13, 69/13 – popr., 95/14 – ZUPPJS15, 17/15, 23/17 – ZSSve in 36/19 – ZDT-1C) Ministrstvo za pravosodje objavlja 

JAVNI POZIV 

sodnicam in sodnikom k vložitvi prijav za dodelitev enega sodnika na delo na Ministrstvo za pravosodje za sodelovanje pri strokovnem usklajevanju pripravljenih normativnih podlag za sistemske spremembe na področju organizacijske zakonodaje sodstva.

Predviden čas dodelitve je šest mesecev. Sodnik se za čas dodelitve v celoti oprosti opravljanja sodniške službe.

Kandidati lahko oddajo prijave, ki vključujejo življenjepis z opisom njihove strokovne dejavnosti, v 15 dneh od objave poziva na spletni stani Ministrstva za pravosodje na naslov: Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana, oziroma na elektronski naslov: gp.mp@gov.si, s sklicem na številko 700-30/2022.

                                                                                             Ministrstvo za pravosodje

 

Kontakt

Alenka Štigl

+386 (0)1 369 5454