Skoči do osrednje vsebine

Javni poziv prvostopenjskim sodnikom k vložitvi prijav za dodelitev enega prvostopenjskega sodnika na delo na Vrhovno sodišče Republike Slovenije s predvideno razporeditvijo na kazenski oddelek

Rok za prijavo je potekel.

Na podlagi drugega odstavka 71. člena Zakon o sodniški službi (Uradni list RS,
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 91/09, 33/11, 46/13, 63/13, 69/13 – popr.,
95/14 – ZUPPJS15, 17/15, 23/17 – ZSSve in 36/19 – ZDT-1C) Ministrstvo za pravosodje objavlja

JAVNI POZIV 

prvostopenjskim sodnikom k vložitvi prijav za dodelitev enega prvostopenjskega sodnika na delo na Vrhovno sodišče Republike Slovenije s predvideno razporeditvijo na kazenski oddelek.

Predvideni čas dodelitve je tri leta.

Kandidati lahko oddajo prijave, ki vključujejo življenjepis z opisom njihove strokovne dejavnosti, v 15 dneh od objave poziva na spletni stani Ministrstva za pravosodje na naslov: Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana, oziroma na elektronski naslov: gp.mp@gov.si, s sklicem na številko 700-22/2021. 

 

                                                                                              Ministrstvo za pravosodje

 

Kontakt

Alenka Štigl

+386 (0)1 369 5454