Skoči do osrednje vsebine

Javni poziv okrožnim in višjim sodnikom k vložitvi prijav za dodelitev dveh sodnikov na delo na Ministrstvo za pravosodje

Rok za prijavo je potekel.

Javni poziv okrožnim in višjim sodnikom k vložitvi prijav za dodelitev dveh sodnikov na delo na Ministrstvo za pravosodje za opravljanje zahtevnejših strokovnih nalog pri pripravi normativnih podlag za sistemske spremembe na področju organizacijske zakonodaje.

Naloge sodnika v času dodelitve:

  • sodelovanje pri pripravi zakonskih določb organizacijske zakonodaje in v tem okviru zlasti nove sodniške zakonodaje,
  • sodelovanje pri pripravi izhodišč za spremembo posameznih institutov,
  • sodelovanje pri pripravi gradiv, potrebnih za uvodne ocene zakonskih predlogov, ter
  • priprava in sodelovanje pri posameznih fazah implementacije novih zakonskih rešitev.

V skladu s četrtim odstavkom 71. člena Zakona o sodniški službi lahko dodelitev traja največ tri leta in se lahko s soglasjem dodeljenega sodnika ponovi.

Kandidati lahko oddajo prijave, ki vključujejo življenjepis z opisom njihove strokovne dejavnosti, v roku 30 dni od objave poziva na spletni stani Ministrstva za pravosodje na naslov: Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana, oziroma na elektronski naslov: gp.mp@gov.si, s sklicem na številko 700-102/2020.             

Kontakt

Alenka Štigl

T: 01 369 5454