Skoči do osrednje vsebine

Javni poziv okrajnim, okrožnim ali višjim sodnikom k vložitvi prijav za dodelitev enega okrajnega, okrožnega ali višjega sodnika ali sodnice na delo na Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Rok za prijavo je potekel.

v Službo za upravljanje projektov za projekte PUND, i-Overitve in e-Spis

Na podlagi drugega odstavka 71. člena Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 91/09, 33/11, 46/13, 63/13, 69/13 – popr., 95/14 – ZUPPJS15, 17/15, 23/17 – ZSSve in 36/19 – ZDT-1C) Ministrstvo za pravosodje objavlja

JAVNI POZIV

okrajnim, okrožnim ali višjim sodnikom k vložitvi prijav za dodelitev enega okrajnega, okrožnega ali višjega sodnika ali sodnice na delo na Vrhovno sodišče Republike Slovenije  v Službo za upravljanje projektov za projekte PUND, i-Overitve in e-Spis.

Predviden čas dodelitve je tri leta (od 1. 5. 2022 do 30. 4. 2025). Sodnik se za čas dodelitve v celoti oprosti opravljanja sodniške službe.

Kandidati lahko oddajo prijave, ki vključujejo življenjepis z opisom njihove strokovne dejavnosti, v 15 dneh od objave poziva na spletni stani Ministrstva za pravosodje na naslov: Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana, oziroma na elektronski naslov: gp.mp@gov.si, s sklicem na številko 700-19/2022.

                                                                                                  Ministrstvo za pravosodje

Kontakt

Alenka Štigl

+386 (0)1 369 5454