Skoči do osrednje vsebine

Javni poziv nevladnim organizacijam in strokovnim institucijam za posredovanje predlogov za člane Sveta Republike Slovenije za otroke in družino za obdobje 2022-2026

Rok za prijavo je potekel.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti na podlagi Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17, 21/18 – ZNOrg, 22/19, 67/19 – ZMatR-C, 200/20 – ZOOMTVI, 94/22 – odl. US in 94/22 – odl. US) ponovno objavlja Javni poziv nevladnim organizacijam in strokovnim institucijam za posredovanje predlogov za člane Sveta Republike Slovenije za otroke in družino za obdobje 2022-2026.

Svet Republike Slovenije za otroke in družino (v nadaljnjem besedilu: Svet) je na podlagi 18. člena Družinskega zakonika ustanovljeno stalno posvetovalno telo Vlade Republike Slovenije, katerega člani so predstavniki nevladnih organizacij in strokovnih institucij s področja otrok in družine ter predstavniki Vlade Republike Slovenije.

Svet opravlja naslednje naloge:

  • spremlja in ocenjuje položaj otrok in družine, s poudarkom na uresničevanju pravic otrok,
  • predlaga strokovna izhodišča za sprejem zakonodaje in strateških dokumentov na področju otrok in družine,
  • obravnava predloge zakonov s področja otrok in družine in pripravlja strokovna mnenja o predlogih zakonov,
  • pripravlja pobude za usklajeno delovanje pristojnih organov na področju otrok in družine in za sodelovanje med pristojnimi organi, strokovnimi institucijami ter nevladnimi organizacijami,
  • spremlja izvajanje sprejete zakonodaje in ukrepov na področju otrok in družine.

 V skladu z 18. členom Družinskega zakonika traja mandat članom Sveta pet let.

Član Sveta je lahko oseba s strokovnimi referencami in izkušnjami na področju otrok in družine.

Člane Sveta bo imenovala Vlada Republike Slovenije za obdobje petih let na podlagi predloga ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki bo izmed vseh pravočasno prispelih predlogov predlagal predvidoma pet predstavnikov nevladnih organizacij in predvidoma pet predstavnikov strokovnih institucij.

Zainteresirane nevladne organizacije vabimo, da predlaganega predstavnika prijavijo na objavljen javni poziv.

Kontakt

dr. Nataša Demšar Pečak, telefon 01 369 76 16