Skoči do osrednje vsebine

Javni poziv k vložitvi kandidatur za člana Svetovalnega panela za izvolitev sodnikov Evropskega sodišča za človekove pravice

Rok za prijavo je potekel.

V skladu z Resolucijo Odbora ministrov Sveta Evrope o vzpostavitvi Svetovalnega panela za izvolitev sodnikov Evropskega sodišča za človekove pravice (CM/Res(2010)26) in upoštevajoč iztek mandata eni izmed članic tega neodvisnega telesa, Ministrstvo za pravosodje objavlja

JAVNI POZIV

k vložitvi kandidatur za člana Svetovalnega panela za izvolitev sodnikov Evropskega sodišča za človekove pravice (v nadaljevanju: ESČP).

Neodvisni svetovalni panel je ustanovil Odbor ministrov v začetku leta 2011 kot nadaljevanje Konference na visoki ravni o prihodnosti ESČP v Interlaknu, da bi se zagotovila visoka kakovost sodnikov ESČP. Člani panela so izbrani izmed članov najvišjih nacionalnih sodišč, bivših sodnikov mednarodnih sodišč ali drugih pravnikov priznane strokovnosti ter služijo v osebnem svojstvu. Sestava panela mora biti uravnotežena po spolu ter geografsko. Mandat je trileten, z možnostjo ponovno izvolitve. Več informacij glede panela je moč najti na njihovi spletni strani tu.

Kandidati/ke lahko svojo prijavo oddajo na e-naslov Ministrstva za pravosodje gp.mp@gov.si z obveznim sklicem na številko 542-1/2021 do ponedeljka, 6. septembra 2021 do 11. ure, pri čemer mora prijava obvezno vsebovati življenjepis tako v slovenskem kot v angleškem jeziku.

Vlada Republike Slovenije bo ime najprimernejšega kandidata/ke posredovala Odboru ministrov Sveta Evrope, ki bo skladno s 3. členom zgoraj navedene resolucije izvedel postopek izbire novega člana/ice.