Skoči do osrednje vsebine

Javni poziv k predlaganju kandidatov za uvrstitev na seznam strokovnjakov, ki bodo sodelovali v strokovnih komisijah investitorjev za izbiro umetniških del v javnih investicijskih projektih

S stalno odprtim javnim pozivom vabimo strokovna združenja oziroma stanovske organizacije, da predlagajo strokovno usposobljene posameznike za uvrstitev na seznam strokovnjakov, ki bodo sodelovali v strokovnih komisijah investitorjev za izbiro umetniških del v javnih investicijskih projektih. Posamezniki lahko kandidirajo tudi sami, če menijo, da izpolnjujejo za to predvidene pogoje.

Umetniški delež v javnih investicijskih projektih je ukrep, s katerim se izvaja obveznost javnih investitorjev, da del sredstev, namenjenih za gradnjo ali obnovo objektov v javni lasti, namenijo za opremo teh objektov ali njihove okolice z umetniškimi deli. Ukrep izvajajo investitorji, ki so zavezanci za javno naročanje, razen organov lokalnih skupnosti in oseb javnega prava, katerih ustanovitelji so lokalne skupnosti, za katere ukrep velja kot priporočilo.

Besedilo javnega poziva

Obrazci

Kontakt

Zoran Pistotnik

E-pošta: zoran.pistotnik@gov.si