Skoči do osrednje vsebine

Javni poziv izvajalcem zdravstvene dejavnosti k prijavi za pooblaščenega izvajalca zdravstvene dejavnosti

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega poziva je prijava izvajalcev zdravstvene dejavnosti za določitev pooblaščenega izvajalca zdravstvene dejavnosti, na podlagi katerega lahko izvajalec zdravstvene dejavnosti opravlja kontrolne zdravstvene preglede za voznike iz 4. alineje 3. člena Pravilnika o zdravstvenih pogojih voznikov motornih vozil.

V prijavi je potrebno navesti območno enoto Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, na področju katere bo pooblaščeni izvajalec zdravstvene dejavnosti opravljal zdravstvene preglede iz 4. alineje 3. člena pravilnika in priložiti podatke in dokazila o izpolnjevanju pogojev iz prejšnje točke ter dokazila o:

  • delovnih izkušnjah na področju medicine prometa,
  • številu opravljenih zdravstvenih pregledov voznikov druge skupine na posameznega redno zaposlenega zdravnika specialista medicine dela, prometa in športa iz prve alinee prejšnje točke tega javnega poziva,
  • kakovosti izvajanja medicine dela, prometa in športa.

Prijavo z dokazili prijavitelji pošljejo priporočeno po pošti ali vložijo osebno na naslov: Ministrstvo za zdravje RS, Štefanova 5, 1000 Ljubljana. Na kuverti mora biti pripisano "javni poziv za pooblaščenega izvajalca".

Zadnji dan za oddajo prijav je 25. 10. 2021.