Skoči do osrednje vsebine

Javni poziv 2019 za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij izbranih na razpisih sofinanciranih iz proračuna Evropske unije ali Urada za finančni mehanizem, Evropskega združenja za prosto trgovino – EFTA

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega poziva

- sofinanciranje finančnega prispevka za projekte tistih nevladnih organizacij (v nadaljnjem besedilu: NVO), ki so bili izbrani na razpisih, sofinanciranih iz proračuna Evropske unije. To so programi, ki jih razpisujejo: Generalni direktorati Evropske komisije, Agencije Evropske komisije, EU parlament - npr. Ustvarjalna Evropa, LIFE, Obzorje 2020, Evropsko teritorialno sodelovanje in drugi (v nadaljnjem besedilu: razpisi EU) in

- sofinanciranje finančnega prispevka za projekte tistih NVO, ki so bili izbrani na razpisih, sofinanciranih s strani Urada za finančni mehanizem, Evropskega združenja za prosto trgovino (v nadaljnjem besedilu: Urad za finančni mehanizem), npr. programi EGP in Norveški sklad za regionalno sodelovanje, EGP in Norveški sklad za zaposlovanje mladih, Globalni sklad za dostojno delo in tristranski dialog ter drugi programi Urada za finančni mehanizem.

Javnemu pozivu so priloženi obrazci, ki morajo biti izpolnjeni v skladu z navodili na posameznem obrazcu in so sestavni del prijave:

-    Obrazec št. 1: Prijavni obrazec 
-    Obrazec št. 2: Povzetek vsebine projekta
-    Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev                            
-    Obrazec št. 4: Označba prijave

-    Priloga št. 1: Vzorec pogodbe o sofinanciranju (ni potrebno priložiti k prijavi)

Vrednost javnega poziva

Vrednost razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša 1.100.000 EUR.

Vprašanja in odgovori

Odgovori na vprašanja, zastavljena do 19.5.2019. 

Prejemniki sredstev

  • Predlog liste projektov za sofinanciranje za Javni poziv za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij, izbranih na razpisih sofinanciranih iz proračuna Evropske unije ali Urada za finančni mehanizem, Evropskega združenja za prosto trgovino – EFTA

    Seznami in evidence

Strokovna komisija

  • Odločba o imenovanju strokovne komisije za izvedbo postopka Javnega poziva za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij izbranih na razpisih sofinanciranih iz proračuna evropske unije ali Urada za finančni mehanizem