Skoči do osrednje vsebine

Javni natečaj za podelitev letnih nagrad za dobro prakso na področju zaposlovanja invalidov za leto 2019

Rok za prijavo je potekel.

Nagrade in priznanja se podeljujejo enkrat letno kot posebna oblika družbenega priznanja delodajalcem za dobro prakso na področju zaposlovanja invalidov. Letno se podeli do šest nagrad delodajalcem in to po eno nagrado v naslednjih skupinah organizacij oziroma gospodarskih družb: organizacija (zavod, ustanova, društvo), skupaj mikro in mala družba, srednja in velika družba. Letno nagrado se podeli tudi družbi, ki posluje kot invalidsko podjetje, prav tako pa še organizaciji, ki posluje kot zaposlitveni center. Letne nagrade v imenu Republike Slovenije podeljuje ministrica, pristojna za invalidsko varstvo.

Predloge je potrebno poslati s priporočeno pošiljko na Združenje izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije v Republiki Sloveniji – ZIZRS, Linhartova cesta 51, Ljubljana, s pripisom na ovojnici: »Javno naročilo za podelitev nagrade za dobro prakso na področju zaposlovanja invalidov za leto 2019«, najkasneje do 1. junija 2020.

Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je oddana zadnji dan roka s priporočeno pošiljko.

Besedilo javnega natečaja

Prijavni obrazec

Kontakt

Vse dodatne informacije lahko dobite po telefonu na številki 01/280 34 50 vsak delavnik med 11. in 14. uro ali na elektronskem naslovu: zizrs@siol.net