Skoči do osrednje vsebine

Sklep o javni razgrnitvi osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Šentjernej (2020-2029)

Rok za prijavo je potekel.

Javno se razgrne osnutek gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Šentjernej (2020 – 2029), ki se nahaja v Gozdnogospodarskem območju Novo mesto, v občinah Šentjernej, Škocjan in Šmarješke Toplice oziroma v k.o. Gradišče, Polhovica, Gorenja Orehovica, Šentjernej, Vrhpolje, Zbure, Gorenja vas, Tomažja vas, Žaloviče, Družinska vas ter Bela Cerkev (v nadaljnjem besedilu: osnutek).

Osnutek za obdobje od 1. januarja 2020 do 31. decembra 2029 je izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Novo mesto.

Javna razgrnitev osnutka bo potekala od 2. do 15. marca 2024, v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Območna enota Novo mesto, Gubčeva 15, 8000 Novo mesto. Gradivo bo objavljeno tudi na spletnem mestu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, med javnimi objavami.

Javna obravnava bo 6. marca ob 12. uri v sejni sobi Občine Šentjernej, Prvomajska cesta 3a, 8310 Šentjernej.

  • Sklep o javni razgrnitvi osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Šentjernej (2020 – 2029)

    Načrti

Kontakt

Predloge in pripombe na osnutek lahko lastniki gozdov ter vsi ostali zainteresirani posamezniki in organizacije podajo med javno razgrnitvijo ali na javni obravnavi, in sicer:
- ustno na javni obravnavi,
- kot zapis v knjigo pripomb in predlogov na kraju javne razgrnitve,
- na elektronski naslov drejc.kotnik@zgs.si,
- na elektronski naslov oenovomesto@zgs.si ali
- na naslov Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Novo mesto, Gubčeva 15, 8000 Novo
mesto.

Mag. Andrej Kotnik
Zavod za gozdove Slovenije
Območna enota Novo mesto
Gubčeva 15, 8000 Novo mesto
T: 07 39 42 570 | M: 041 657 467
e-pošta: drejc.kotnik@zgs.si