GOV.SI

Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Novo mesto - sever (2019-2028)

Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Novo mesto - sever (2019-2028) poteka od 21. 8. do 3. 9. v prostorih Kmetijsko gozdarskega zavoda Novo mesto, Šmihelska 14, 8000 Novo mesto, in sicer vsak delovni dan od 8. do 14. ure.

Javna obravnava osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Novo mesto - sever bo v petek, 30. avgusta 2019 ob 11. uri, v prostorih Kmetijsko gozdarskega zavoda Novo mesto, Šmihelska 14, Novo mesto.